Členovia MAS – obce

Miestna akčná skupina OZ “Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“, začala vznikať za podpory Žilinského samosprávneho kraja spolu s koordinujúcou organizáciou SAIA Žilina v roku 2007. Tvorí ju 17 obcí v Mikroregióne Terchovská dolina. Štatút Miestnej akčnej skupiny jej bol udelený 1. júna 2010 Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky, na základe schválenej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ vytvorí pre miestnych obyvateľov atraktívne prostredie pre prácu, život, bývanie a zmysluplné využívanie voľného času.

Rok 2015

Počet obyvateľov: 31 608
Hustota obyvateľstva (obyv./km2): 91
Rozloha v km2: 346,94

Členovia verejného sektora

Belá
Dolná Tižina
Gbeľany
Kotrčiná Lúčka
Krasňany
Lutiše
Lysica
Mojš
Nededza
Nezbudská Lúčka
Stráňavy
Stráža
Strečno
Teplička nad Váhom
Terchová
Varín
Zázrivá