Štruktúra MAS

struktura1 Najvyšší orgán  (Valné zhromaždenie)

2 Výkonný orgán (Rada)

3 Výberová komisia

4 Štatutárny orgán (Predseda)

5 Kontrolný orgán (Kontrolná a revízna komisia)

6 Monitorovací výbor

 

1 Najvyšší orgán  (Valné zhromaždenie)

1.Obec Belá, Ing. Matúš Krajči
2.Obec Dolná Tižina, Ing. Ľubica Ďuricová
3.Obec Gbeľany
, Ing. Jozef Martinček
4.Obec Kotrčiná Lúčka
, Jozef Žabka
5.Obec Krasňany
, Ing. Miroslav Bielka
6.Obec Lutiše
, Anton Štefko
7.Obec Lysica
Ing. Jozef Ďurana
8.Obec Mojš
, Ing. Štefan Svetko
9.Obec Nededza
, PhDr. Peter Vajda
10.Obec Nezbudská Lúčka
, Ing. Adriana Vraňanová-Kubíčková
11.Obec Stráňavy
, Ing. Jozef Papán
12.Obec Stráža
, Ján Poliak
13.Obec Strečno
Bc. Dušan Štadáni
14.Obec Teplička nad Váhom
, Ing. Viliam Mrázik
15.Obec Terchová
, Jozef Dávidík
16.Obec Varín
, Ing. Michal Cvacho
17.Obec Zázrivá
JUDR. Matúš Mních
18.Slovenský skauting, 111 zbor Úsmev Dolná Tižina
, Filip Maťko
19.Športový klub Gbeľany, Jozef Trizuljak
20.Stanislav Otruba, FO, Zázrivá
21.Obecný športový klub Baník Stráňavy, Ing. Marián Duchoň
22.Unistav Teplička s.r.o – Penzión Anton Teplička nad Váhom, Anton Obšivan
23.Turizmus Zázrivá, Maroš Callo
24.Kamil Mahút, Stavomat a spol. – Poľovnícky hotel Diana Stráža, Kamil Mahút
25.Ing. Miloš Janek, FO, Nededza
26.Mgr. Dagmar Vojteková, FO, Krasňany
27.Prvá pltnícka a raftingová spoločnosť s.r.o, Pavol Pristach, Strečno
28.Stopa aktivity (občianske združenie), Mgr. Peter Madigár, Kotrčiná Lúčka
29.Združenie turizmu Terchová, Ing. Michal Krištofík, Terchová
30.Urbárske spolumajiteľstvo a pozemkové spoločenstvo Belá, Ján Boháč
31.Telovýchovná jednota Fatran Krasňany, Ing. Margita Rusnáková
32.Marián Paučin, FO, Lutiše
33.Ing. Ján Bardiovský, FO, Terchová
34.Oravská rozvojová agentúra (občianske združenie), Bc. Jozef Jurík, Zázrivá
35.Oživené remeslá spod Strečna (občianske združenie), Otília Kadašiová
36.Veľká Havrania s.r.o., Romana Callová, Zázrivá
37.M&G-IRON s.r.o., Augustín Lodňan, Dolná Tižina
38.Anna Buchtová, Varínska tlačiareň/Elektro AB, FO, Anna Buchtová, Varín
39.Eva Mičová, FO, Terchová

 

2 Výkonný orgán (Rada)

1. Obec Stráňavy, Ing. Jozef Papán
2. Obec StrečnoBc. Dušan Štadáni
3. Obec Teplička nad Váhom, Ing. Viliam Mrázik PREDSEDA
4. Obec Terchová, Jozef Dávidík
5. Obec Gbeľany, Ing. Jozef Martinček
6. Augustín Lodňan, M&G IRON s.r.o. Dolná Tižina
7. Turizmus Zázrivá, Maroš Callo
8. Ing. Miloš Janek, FO, Nededza
9. Marián Paučin, FO, Lutiše
10. Anton Obšiván, Unistav Teplička s.r.o.-Penzión Teplička nad Váhom
11. Bc. Jozef Jurík, Oravská rozvojová agentúra, o.z.

 

3 Výberová komisia

1. Obec Kotrčiná Lúčka, Jozef Žabka PREDSEDA
2. Obec LysicaIng. Jozef Ďurana
3. Obec Mojš, Ing. Štefan Svetko
4. Obec Stráža, Ján Poliak
5. Obec ZázriváJUDr. Matúš Mních
6. Slovenský skauting, 111 zbor Úsmev Dolná Tižina, Filip Maťko
7. Veľká Havrania, s.r.o, Romana Callová, Zázrivá
8. Mgr. Dagmar Vojteková, FO, Krasňany
9. Urbárske spolumajiteľstvo a pozemkové spoločenstvo Belá, Ján Boháč

 

4 Štatutárny orgán (Predseda)    – Ing. Viliam Mrázik

 

5 Kontrolný orgán (Kontrolná a revízna komisia)

1. Pavol Pristach, Prvá pltnícka a raftingová spoločnosť s.r.o. PREDSEDA
2. Športový klub Gbeľany, Jozef Trizuliak
3. Obec Krasňany, Ing. Miroslav Bielka

 

6 Monitorovací výbor

1. Obec Nededza, PhDr. Peter Vajda PREDSEDA
2. Obec Lutiše, Anton Štefko
3. Telovýchovná jednota Fatran Krasňany, Ing. Margita Rusnáková
4. Združenie turizmu Terchová, Ing. Michal Krištofík
5. Obecný športový klub Baník Stráňavy, Ing. Marián Duchoň