Kalendár podujatí na rok 2016

Milí priatelia, i tento rok sa usilujeme pre Vás zozbierať všetky atraktívne športové, spoločenské či kultúrne podujatia na území miestnej akčnej skupiny OZ ” Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina” zo všetkých 17 členských obcí mikroregiónu Terchovská dolina. Ak viete o nejakých podujatiach v obciach , ktoré neevidujeme v minulých ročníkoch kalendára,  zašlite nám informácie o nich […]

Informačný seminár pre mladých farmárov

Pozvánka na informačný seminár ( 7 vyučovacích hodín)  k podopatreniu 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov, ktorý sa uskutoční dňa 27.11. 2015 v Agroinštitúte Nitra. Cieľom seminára je poskytnúť ucelené  informácie k vypĺňaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok z  PRV  SR 2014 – 2020  podopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov […]

Uzávierka cesty pod Strečnom

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA  Oznámenie prednostu Okresného úradu Žilina (informácia) o uzávierke cesty I. triedy  I/18.  Na základe vydaného povolenia Okresného úradu Žilina odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií informujeme verejnosť o  úplnej uzávierke cesty I/18 v úseku km 466,870–466,970 – pod hradom Strečno z dôvodu vykonávania geologického prieskumu na skalnom brale hradu Strečno. Cesta 1/18 bude uzatvorená v nedeľu […]

Aktuálne výzvy pre malé obce do 1000 obyvateľov

Pre malé obce do 1000 obyvateľov, ktorých je na Slovensku až 1913  vyčlenilo Ministerstvo pôdohospodárstva SR 45 mil. EUR na rekonštrukciu miestnych komunikácii. Článok venovaný malým obciam a mladým farmárom nájdete TU.  Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 27.10. 2015  zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 /  tieto 3 […]

Príprava stretégie CLLD – dotazník MAS a zber projektových zámerov

Vážení spoluobčania, obec, v ktorej žijete či pôsobíte patrí do územia pôsobnosti miestnej akčnej skupiny OZ ” Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina”. Už od roku 2010 sa snažíme podporovať projekty a realizovať aktivity k rozvoju nášho regiónu a k zlepšovaniu životných podmienok jeho obyvateľov.  V novom programovom období 2014-2020 sa opätovne budeme uchádzať o získanie […]

Slávnostné vyhodnotenie 2. ročníka výtvarnej súťaže MAS

Dňa 23.10.2015 sa v Relaxačno-informačnom centre TERCHOVEC konalo slávnostné vyhodnotenie 2. ročníka výtvarnej súťaže „ Naša obec – Naša miestna akčná skupina“. I druhý ročník tejto obľúbenej súťaže, ktorú vyhlásila miestna akčná skupina OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ sa tešil svojej priazni. Výtvarná súťaž trvala od 01. apríla do 30. júna 2015. Celkovo bolo do […]

Zástupkyne MAS na konferencii ŽSK

Dňa 20.10. 2015 sa zástupkyne miestnej akčnej skupiny Mgr. Oľga Jaroščiaková a Ing. Martina Olešová zúčastnili konferencie organizovanej Rozvojovou agentúrou ŽSK n.o., v priestoroch kongresovej sály Úradu ŽSK, zameranej na predstavenie návrhu strategického dokumentu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK pre roky 2014-2020. Viac informácii a prezentácie z konferencie nájdete TU.