Agrotravel 2012, Kielce Poľsko

V dňoch 20. – 22. apríla 2012 sa uskutočnil 4. ročník medzinárodneho veľtrhu vidieckeho turizmu a agroturizmu AGROTRAVEL 2012 v Kielcach v Poľsku. Na základe pozvania z Národnej siete rozvoja vidieka SR  sa veľtrhu zúčastnilo aj naše OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“  reprezentované  manažérom Mgr. Eduardom Samcom a členom združenia Jánom Buchtom, štatutárnym orgánom Slovenského skautingu 111. Zbor Úsmev […]

ZAPOJTE SA! Najkrajšia fotografia z územia MAS

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje 2. ročník súťaže „ Najkrajšia fotografia z územia MAS“.  Ponúkame Vám  týmto možnosť  prezentovať naše územie v obrazovej podobe. Je to príležitosť čo najlepšie zachytiť a predstaviť v obraze  to, čo je v našej MAS zaujímavé, originálne alebo výnimočné. Víťazné fotografie budú ocenené vecnou cenou a zároveň najlepšie budú prezentované na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej […]

sa_o_naj_fotku2

Fotografická súťaž Obrázky vidieckej Európy

Európska sieť rozvoja vidieka (ENRD) vyhlásila fotografickú súťaž pre profesionálnych aj amatérskych fotografov, ktorej cieľom je oslava krásy a rozmanitosti vidieka Európy. Fotografie možno zaslať do súťaže len prostredníctvom miestnych akčných skupín (MAS) do 18.05.2012

sa_o_naj_fotku2

 

pozvnka_plte_598x298_2

Pozvánka na Odomykanie Váhu

Pri príležitosti Otvárania Váhu – každoročnej slávnosti na začiatku sezóny si Vás Prvá pltnícka a raftingová spol. s r.o. dovoľuje pozvať dňa 20. apríla 2012 o 10:00 hod. na slávnostné otvorenie s názvom Odomykanie Váhu.