Kontakt

MAS Terchovská dolina

Sídlo:
Námestie sv. Floriána 1002
013 03 Varín
Slovenská republika

E-mail: info@mas-td.sk
Mobilný telefón: +421 917 978 756

IČO: 42063418
DIČ: 2022607818

Štatutárny zástupca: Ing. Viliam Mrázik, starosta obce Teplička nad Váhom

Manažér MAS: Mgr. Peter Madigár – madigar@mas-td.sk
Odborný administratívny asistent: Ing. Anna Gáborová – gaborova@mas-td.sk
Odb. admin. asistent/Finančný manažér:Mgr. Oľga Jaroščiaková – jarosciakova@mas-td.sk