Oznámenie k označovaniu príloh k žiadosti o platbu

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že na prílohách k žiadostiam o platbu doručených na PPA od 2. Septembra 2011 sa bude vyžadovať na účtovných dokladoch označenie v znení: „financované z prostriedkov EPFRV“. Toto označenie musí mať […]

Agrokomplex 2011

OZ „Partnerstvo pre MAS TD“ sa v dňoch 19. – 21. augusta 2011 zúčastnilo na Medzinárodnej poľnohospodárskej výstave Agrokomplex 2011 v Nitre. V rámci Agrokomplexu NSRV organizovala Vidiecky večer, na ktorom bol vyhodnotený 1. ročník súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS“. Naše Združenie malo súťažné fotografie v každej kategórii. V kategórii „Naše tradície“ sa fotografia […]

Vyhodnotenie súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS“

Naše Združenie malo súťažné fotografie v každej kategórii. V kategórii „Naše tradície“ sa fotografia Veľkonočné zvyky v Terchovskej doline umiestnila na2. mieste a v kategórii „Naše naj“ sa fotografia Zima na Zázrivských lazoch umiestnila na 3. mieste, obidve fotografie boli ocenené diplomom.

Pracovný workshop

Dňa 23.08.2011 sa uskutočnil pre členov OZ „Partnerstvo pre MAS TD“ Pracovný workshop, ktorý bol zameraný na finančné riadenie projektov (prednášal Ing. Marek Halčín, zástupca PPA) azmeny  súvisiace s novelou Zákonníka práce (prednášala JUDr. Renáta Matejová).

Agrokomplex 2011

OZ „Partnerstvo pre MAS TD“ sa v dňoch 19. – 21. augusta zúčastnilo na Medzinárodnej poľnohospodárskej výstave Agrokomplex 2011 v Nitre.V rámci Agrokomplexu NSRV organizovala Vidiecky večer, na ktorom bol vyhodnotený 1. ročník súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS“. Naše Združenie malo súťažné fotografie v každej kategórii. V kategórii „Naše tradície“ sa fotografia Veľkonočné zvyky […]

Pracovný workshop

Dňa 23.08.2011 sa uskutoční v Penzióne Montana, Ul. Sv. Martina, 013 06  Terchová, Pracovný workshop, ktorý bude zameraný na finančné riadenie projektov a zmeny  súvisiace s novelou Zákonníka práce, je určený pre všetkých členov Združenia, starostov, účtovníkov a ekonómov. Pozvánka na pracovný workshop Pracovný workshop

Výzva č. 5

Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ vyhlásila v poradí 5. kolo výzvy na predkladanie ŽoNFP (projekt) z Programu rozvoja vidieka  SR 2007-2013 v rámci  implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia, Opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie.  Jej celé znenie nájdete v sekcii Výzvy MAS. Výzvu a ďalšie podklady nájdete tu: Výzva č. 5

Podpisovanie zmluvy o NFP v rámci výzvy č.1/PRV/MAS 53

Dňa 22. júla 2011 boli podpísané zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a podporenými obcami OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“, v rámci  výzvy č.1/PRV/MAS 53 z Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013, ISRÚ pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo. Projekty v jednotlivých obciach sú zamerané na výstavbu detských a športových ihrísk, stavebné […]

Odborný seminár “Program mládež v akcii”

OZ „Partnerstvo pre MAS TD“ organizuje v spolupráci so Slovenskou akademickou a informačnou agentúrou (SAIA) odborný seminár, ktorý je zameraný na prezentáciu možností podpory práce s mládežou a rozvoj zručností mladých lídrov. Seminár sa bude konať dňa 11. augusta 2011 o 10,00 hod. v penzióne Anton v Tepličke nad Váhom, je určený pre všetkých členov Združenia, […]