Projekt: ŽoNFP OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“

Miestna akčná skupina Terchovská dolina realizuje projekt s názvom ŽoNFP OZ “Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina”. Projekt financovania chodu MAS zabezpečí kvalitnú implementáciu Stratégie CLLD mikroregiónu terchovskej doliny, vďaka ktorej budú napĺňané miestne ciele a potreby a zabezpečí sa inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast v súlade s cieľmi Európa 2020. Úlohou kancelárie MAS bude v súlade s princípmi […]

Slávnostné otváranie outdoor fitness cvičiska v Mojši v rámci projektu “Športom k zdraviu - vonkajšie fitness” realizovaného s MAS Vršatec

10 rokov úspešného príbehu prístupu LEADER / CLLD v mikroregióne terchovskej doliny

Občianske združenie OZ “Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina” je miestnou akčnou skupinou, ktorá už 10 rokov vykonáva aktivity zamerané na rozvoj vidieka a spoluprácu v mikroregióne terchovskej doliny. Pracuje na princípe prístupu LEADER, ktorý znamená spájanie aktivít na vidieku za účelom miestneho rozvoja. V EÚ už viac ako 25 rokov tento úspešný nástroj využívajú všetky […]

Príprava a spracovanie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou / CLLD na území OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“

Názov projektu: Príprava a spracovanie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou / CLLD na území OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ Výška Nenávratného Finančného Príspevku : 4 950,00 EUR   Stručný popis projektu: Hlavným cieľom projektu je pripraviť členov a obyvateľov miestnej akčnej skupiny fungujúcej na princípoch prístupu LEADER pre implementáciu miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) […]

Brožúra Bačovanie v Karpatoch

Milí priatelia vidieka, ponúkame Vám možnosť  v prípade vášho záujmu si bezplatne vyzdvihnúť  výtlačok brožúry Bačovanie v Karpatoch u nás v kancelárií MAS vo Varíne. V prípade záujmu pošleme i poštou stačí napísať e-mail na info@mas-td.sk. Brožúra Bačovanie v Karpatoch

Brožúra LEADER na Považí

Výstupom projektu národnej spolupráce je brožúra LEADER na Považí, v ktorej nájdete realizované projekty prostredníctvom prístupu LEADER na území miestnych akčných skupín OZ ” Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina” a Naše Považie.

MAS_Opavsko

Návšteva partnerskej MAS Opavsko

MAS_OpavskoPri príležitosti pracovného stretnutia k nám na územie  MAS Terchovská dolina zavítala naša partnerská  MAS Opavsko z Českej republiky. Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR pre žilinský kraj  uskutočnilo  dňa 04. 04. 2014 pracovné stretnutie “LEADER v Českej republike a na Slovensku v rokoch 2014- 2020”. Tohto stretnutia sa zúčastnili viacerí záujemcovia o informácie a skúsenosti z implementácie LEADRA na Slovensku i v ČR. Prebiehala podnetná diskusia,  porovnávanie a hodnotenie miestnych akčných skupín u nás a v ČR. Pracovného stretnutia sa zúčastnili zástupcovia našej partnerskej MAS Opavsko. Zamestnanci kancelárie partnerskej MAS OPAVSKO  a viacerí starostovia ich členských obcí sa popoludní zúčastnili pracovného rokovania so zamestnancami  kancelárie OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“, jej predsedom Ing. Ivanom Dvorským a starostami obcí Terchová, Kotrčiná Lúčka a Strečno.

Fotogaléria

Aktuálny prehľad zrealizovaných projektov MAS

Pripravili sme aktuálny prehľad zrealizovaných projektov v rámci jednotlivých výziev č.1/PRV/MAS53  až 7/PRV/MAS53 implementovaných prostredníctvom PRV 2007-2013 osi 4 LEADER. Zrealizované projekty 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo Zrealizované projekty 3.4.2 Obnova a rozvoj obce  

bal

2.starostovský bál

Obec Lutiše Vás srdečne pozýva na 2.starostovský bál, ktorý sa bude konať 18. februára 2012 v kultúrnom dome Lutiše.

Poukázanie 2% z dane

Vážení členovia a sympatizanti OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“, naše Združenie je zaregistrované do Zoznamu prijímateľov 2% z dane pre rok 2011. Dovoľujeme si Vás osloviť  aj touto cestou a požiadať o Vašu priazeň pri poskytnutí podielu zaplatenej dane za rok 2011. Za poukázanie príspevkov ďakujeme. Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

Zrealizované projekty z Výzvy č.1

Zrealizované projekty v rámci Výzvy č. 1/PRV/MAS 53 z PRV SR 2007-2013 os 4 LEADER pre Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo    

logo-eu

Podporili nás

Európska únia LEADER Národná sieť rozvoja vidieka Program rozvoja vidieka