Úspešne zrealizované projekty v rámci opatrenia 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

projekty_341

Posted in Naše projekty, Oznamy.