Plte

Pltníci v Strečne otvorili Váh

PlteZelený štvrtok – 17. apríl  bol v tomto roku dňom tradičnej akcie odomykania Váhu. Je príležitosťou predstavenia produktu, ktorý popri hrade najviac zviditeľňuje Strečno. Splavovanie Váhu na pltiach realizuje Prvá pltnícka a raftingová spoločnosť, s.r.o. už od roku 1999, takže v tomto roku vstupuje do svojej 16. sezóny.
fotosa

4. ročník súťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP

Miestna akčná skupina OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ vyhlasuje fotografickú súťaž MAS aj pre amatérov. Tématické kategórie sú rozdelené do 6 okruhov: 1.Naša príroda 2. Naši ľudia 3. Naše tradície 4. Naša budúcnosť 5. Naše „Naj“ 6. Život v našej MAS/VSP Fotografie zasielajte do 12.05. 2014 osobne alebo poštou na CD nosiči  vo formáte jpg , […]

Kielce_2014

Medzinárodná výstava cestovného ruchu Agrotravel KIELCE 2014

V dňoch 10. – 13. 04. 2014 zástupca našej MAS, člen zo súkromného sektora – Prvá pltnícka a raftingová spoločnosť s.r.o. zo Strečna,  reprezentoval naše územie Mikroregiónu Terchovská dolina na medzinárodnej výstave Agrotravel Kielce 2014 v Poľsku. Účasť ma tejto medzinárodnej výstave bola zorganizovaná pod vedením centrálnej jednotky NSRV.  Cieľom aktivity bola prezentácia vybraných regiónov Slovenska, ako turistických […]

VZ_07.04.2014

Noví členovia v MAS

Dňa 07. 04. 2014 zasadalo Valné zhromaždenie MAS, kde schválilo prijatie týchto 3 nových členov zo súkromného sektora na zaklade podania prihlášok za člena MAS. Novoprijatí členovia OZ ” Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina”: M&G-IRON s.r.o. Dolná Tižina Anna Buchtová Varínska tlačiareň/Elektro AB, Varín Eva Mičová, Terchová Tešíme sa na spoluprácu pri rozvoji územia našej […]

MAS_Opavsko

Návšteva partnerskej MAS Opavsko

MAS_OpavskoPri príležitosti pracovného stretnutia k nám na územie  MAS Terchovská dolina zavítala naša partnerská  MAS Opavsko z Českej republiky. Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR pre žilinský kraj  uskutočnilo  dňa 04. 04. 2014 pracovné stretnutie “LEADER v Českej republike a na Slovensku v rokoch 2014- 2020”. Tohto stretnutia sa zúčastnili viacerí záujemcovia o informácie a skúsenosti z implementácie LEADRA na Slovensku i v ČR. Prebiehala podnetná diskusia,  porovnávanie a hodnotenie miestnych akčných skupín u nás a v ČR. Pracovného stretnutia sa zúčastnili zástupcovia našej partnerskej MAS Opavsko. Zamestnanci kancelárie partnerskej MAS OPAVSKO  a viacerí starostovia ich členských obcí sa popoludní zúčastnili pracovného rokovania so zamestnancami  kancelárie OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“, jej predsedom Ing. Ivanom Dvorským a starostami obcí Terchová, Kotrčiná Lúčka a Strečno.

Fotogaléria