DFS Hájovček zo Strečna úspešne rezprezentuje obec

DFS Hajovček zo Strečna po obhájení Zlatého pásma v regionálnej súťažnej prehliadke detských folklórnych súborov v Stráňavách čaká absolvovanie krajskej súťaže pod názvom Kubínske krpčeky, ktorá sa uskutoční 26.4.2015 v Dolnom Kubíne. Držíme palce! Plagat- kubínske krpčeky

Otvorili sme prvé outdoor fitness v regióne

Slávnostné otváranie outdoorových fitness zón v obciach Strečno a Mojš prebiehalo symbolicky dňa 07.04.2015 , ktorý bol  vyhlásený ako Svetový deň zdravia. V rámci programu sa predstavili workoutové skupiny ECONTRA WORKOUT team, Nemade WORKOUT team, BODY BEAT TEAM. Chalani predviedli úžasnú exhibíciu.  Počas otváracej akcie prebehli pre záujemcov inštruktáže o správnom cvičení na strojoch, krátke súťaže a na cvičisku v Mojši […]

Pozvánka na zahájenie pltníckej sezóny na Váhu

Prvá pltnícka a raftingová spoločnosť s.r.o. zo Strečna Vás srdečne pozýva na zahájenie pltníckej sezóny  2015 s názvom Odomykanie Váhu 2015, ktoré sa uskutoční dňa 17. apríla 2015 o 10:00 hod v Gazdovskom dvore , SNP 86 v Strečne. Pre záujemcov je pripravený bohatý sprievodný program. Viac informácií nájdete v pozvánke. Pozvánka Otváranie_vahu_2015

Pozvánka na školenie školenie PROGRESÍVNE FORMY ZVYŠOVANIA KVALITY ŽIVOTA NA VIDIEKU

OZ Krajší vidiek  vás pozýva na školenie PROGRESÍVNE FORMY ZVYŠOVANIA KVALITY ŽIVOTA NA VIDIEKU, ktoré je určené pre zástupcov miestnej samosprávy, osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárstva, osoby oprávnené podnikať v oblasti cestovného ruchu realizovaný z opatrenia 3.3, PRV SR 2007-2013. Školenie je zamerané na informovanosť v oblasti progresívnych technológií v stavebníctve a rozvoj vidieka na európskej úrovni a progresívne formy rozvoja vidieka. […]

Slávnostné otváranie outdoor fitness v Mojši a v Strečne

Miestna akčná skupina OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ pozýva všetkých na slávnostné otvorenie outdoorových fitness zón v obciach Mojš a Strečno dňa 7.4.2015 o 16:00 v obci Strečno pri obecnom úrade a o 17:30 v obci Mojš pri požiarnej zbrojnici (v blízkosti vodného diela). V rámci programu sa predstavia  workoutové skupiny :  ECONTRA WORKOUT team, Nemade WORKOUT team, BODY BEAT TEAM. Počas […]

2. ročník výtvarnej súťaže “Naša obec – Naša MAS”

Občianske združenie „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ vyhlasuje 2. ročník výtvarnej súťaže pre žiakov základných škôl regiónu miestnej akčnej skupiny Terchovská dolina na tému: „Naša obec-Naša miestna akčná skupina“. Cieľom súťaže je dať deťom priestor výtvarne stvárniť svoje obce, prírodu , pamiatky, tradície a kultúru v našom regióne, ako aj projekty a aktivity miestnej […]