Otvorili sme prvé outdoor fitness v regióne

Slávnostné otváranie outdoorových fitness zón v obciach Strečno a Mojš prebiehalo symbolicky dňa 07.04.2015 , ktorý bol  vyhlásený ako Svetový deň zdravia. V rámci programu sa predstavili workoutové skupiny ECONTRA WORKOUT team, Nemade WORKOUT team, BODY BEAT TEAM. Chalani predviedli úžasnú exhibíciu.  Počas otváracej akcie prebehli pre záujemcov inštruktáže o správnom cvičení na strojoch, krátke súťaže a na cvičisku v Mojši aj Body beat workout tréning. Moderné cvičebné stroje sú výstupom národného  projektu spolupráce Vonkajšie fitness – Športom zdraviu  s MAS Vršatec ( trenčiansky kraj), ktorých je v obci Mojš umiestnených 16 ks vrátane stroja pre vozíčkarov a v obci Strečno 11 ks . Fitness stroje si môžete  vyskúšať úplne zadarmo na týchto outdoorových cvičiskách  počas celého dňa. Projekt bol podporený v rámci samostatnej osi 4 LEADER Programu rozvoja vidieka SR 2007 -2013, ktorý je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu rozvoja vidieka.

Posted in Fotogaléria, Oznamy.