Valne

Zasadnutie Valného zhromaždenia 24.1. 2014

Dňa 24. 01. 2014 zasadal najvyšší orgán OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ Valné zhromaždenie. Predmetom zasadnutia boli nasledovné body programu: zhodnotenie činnosti  roku 2013, výsledky hospodárenia s finančnými prostriedkami za rok 2013,  návrh rozpočtu združenia na rok 2014, výška členského príspevku na rok 2014, plánovanie aktivít pre rok 2014 a iné.  Aktuálne informácie o príprave nového programového […]

Kontrolna_a_revizna_komisia

Zasadnutie Kontrolnej a revíznej komisie MAS TD

Dňa 22.01. 2014 v kancelárii MAS vo Varíne zasadala Kontrolná a revízna komisia. Kontrolovala efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť nakladania s finančnými prostriedkami OZ “Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina” za obdobie 01.01. – 31.12. 2013. Predmetom kontroly bola i inventarizácia pokladne a cenín. Výsledkom zasadnutia je Správa Kontrolnej a revíznej komisie, ktorú schvaľuje Valné zhromaždenie. Fotogaléria  

logo_MAS_TD

Pozvánka na zasadnutie Valného zhromaždenia MAS TD

Vážení členovia MAS OZ ” Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina”, Srdečne Vás pozývame na zasadnutie najvyššieho orgánu MAS Valného zhromaždenia OZ “Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina”, ktoré sa uskutoční dňa 24. januára 2014 o 12:00 hod. v penzióne Solisko v Zázrivej. Pozvánka v pdf formáte

kalendar_A2_final_WEB_small2

Kalendár podujatí 2014 na území OZ “Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina”

Kancelária OZ ” Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina” už po druhýkrát pripravila prehľad podujatí na území miestnej akčnej skupiny Terchovská dolina. Nakoľko sme sa stretli s veľmi  pozitivnými ohlasmi na kalendár podujatí 2013 ,  koncom minulého roku sme začali usilovne zbierať všetky podujatia z územia MAS. Prehľad podujatí je takmer dvojnásobný ( rok 2014 – […]

Fasiangy

Fašiangy v našej MAS

FasiangyObdobie od Troch kráľov  do polnoci pred škaredou popolcovou stredou nazývame fašiangy. Potom nasleduje 40 dňový pôst až do Veľkého piatku. Od človeka k človeku bývalo za dávnych čias akosi bližšie, než je to teraz. Ale sú aj dnes dediny, kde sa na starú krásu nezabúda, kde toto úchvatné divadlo i dnes predvádzajú.

MAS_obcasnik_WEB_small_1-page-001

Spravodaj MAS – Pilotné vydanie 1/2013

OZ “Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina” Vám v závere roka 2013 pripravilo pilotné vydanie Spravodaja MAS 1/2013. Tento informačný materiál nájdete v tlačenej podobe vo svojich domových schránkach (iba na území MAS Terchovská dolina), ale  v prípade záujmu si ho môžete vyzdvihnuť aj v kancelárii MAS vo Varíne. Prinášame Vám aj jeho elektronickú podobu. Spravodaj […]