Oznámenie PPA zo dňa 24.02.2012

Oznámenie o spustení vyplácania platieb pre PRV SR 2007-2013, iba platby typu – refundácia (mimo opatrení 1.6 a 3.3), a to v prípade kompletných žiadostí o platbu schválených odborom autorizácie podpôr PPA. Úhrady konečným prijímateľom budú pripísané na bankové účty v 9. týždni 2012. Zdroj

Oznámenie o zmene výziev vyhlásenej Pôdohospodárskou platobnou agentúrou

Výzva č. 11/PRV/MAS 09 Výzva č. 12/PRV/ MAS 09 Výzva č. 11/PRV/MAS 09 Kritériá spôsobilosti pre opatrenie 3.1.1 Odborné vzdelávanie a informovanie – časť A Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť poslednú ŽoP do 3 rokov od podpísania Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, najneskôr však do 30. júna 2015 Prílohy k výzve č. […]

bal

2.starostovský bál

Obec Lutiše Vás srdečne pozýva na 2.starostovský bál, ktorý sa bude konať 18. februára 2012 v kultúrnom dome Lutiše.

Poukázanie 2% z dane

Vážení členovia a sympatizanti OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“, naše Združenie je zaregistrované do Zoznamu prijímateľov 2% z dane pre rok 2011. Dovoľujeme si Vás osloviť  aj touto cestou a požiadať o Vašu priazeň pri poskytnutí podielu zaplatenej dane za rok 2011. Za poukázanie príspevkov ďakujeme. Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

Poukázanie 2% z dane

Vážení členovia a sympatizanti OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“, naše Združenie je zaregistrované do Zoznamu prijímateľov 2% z dane pre rok 2011. Dovoľujeme si Vás osloviť  aj touto cestou a požiadať o Vašu priazeň pri poskytnutí podielu zaplatenej dane za rok 2011. Za poukázanie príspevkov ďakujeme. Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane