Sme absolútný víťaz súťaže o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS

Absolútnym víťazom súťaže  Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP sa stala fotografia s názvomMalý primáš zo Strečna, ktorej autorom je pánTomáš Srneček. Srdečne gratulujeme a tešíme sa z úspešnej reprezentácie našej MAS na národnej úrovni. Fotografia zobrazuje najmladšieho, deväťročného huslistu Šimonka z Detského folklórneho súboru Hájovček pri otváraní pltníckej sezóny v Strečne a poukazuje na šikovnosť „ našej budúcnosti“. Víťaz  získal od Národnej siete rozvoja […]