Sme absolútný víťaz súťaže o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS

4._Naa_budcnos_-_Mal_prim_zo_StrenaAbsolútnym víťazom súťaže  Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP sa stala fotografia s názvomMalý primáš zo Strečna, ktorej autorom je pánTomáš Srneček. Srdečne gratulujeme a tešíme sa z úspešnej reprezentácie našej MAS na národnej úrovni. Fotografia zobrazuje najmladšieho, deväťročného huslistu Šimonka z Detského folklórneho súboru Hájovček pri otváraní pltníckej sezóny v Strečne a poukazuje na šikovnosť „ našej budúcnosti“. Víťaz  získal od Národnej siete rozvoja vidieka  vecnú cenu, hodnotný fotoaparát, ktorý mu odovzdáme v kancelárii MAS.   Vo všetkých 6  kategóriách sme obsadili popredné priečky, za čo sa chceme poďakovať najmä všetkým hlasujúcim.

Brožúra Najkrajšia fotografia z územia MAS 2014

 

V kategórii Naša príroda sme získali 2. miesto – Leto v kraji pod Rozsutcom, autor: Jozef Jurík

V kategórii Naši ľudia sme získali 1. miesto – Strýk Ondrej  s koňom Mišom,autor: Jozef Jurík

V kategórii Naše tradície sme získali 2. miesto Terchovská muzika na vrchu Oravcove, autor: Mgr. Milan Kosec

V kategórii Naša budúcnosť sme získali 1. miesto – Malý primáš zo Strečna, autor: Tomaš Srneček

V kategórii Naše naj sme získali 3.miesto – Hrad Strečno, autor: Jozef Jurík

V kategórii Život našej MAS/VSP sme získali 3. miesto – „Kolo nás“ sčítanie krojovaných v Zázrivej, autor: Jozef Jurík

Autorom súťažných fotografii p. Srnečkovi, p. Juríkovi a Mgr. Koscovi  vyslovujeme poďakovanie za mimoriadne úspešnú reprezentáciu svojimi fotografiami na súťaži v mene  OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“.

Posted in Oznamy.