Aktuálne výzvy pre malé obce do 1000 obyvateľov

Pre malé obce do 1000 obyvateľov, ktorých je na Slovensku až 1913  vyčlenilo Ministerstvo pôdohospodárstva SR 45 mil. EUR na rekonštrukciu miestnych komunikácii. Článok venovaný malým obciam a mladým farmárom nájdete TU.  Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 27.10. 2015  zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 /  tieto 3 […]

Príprava stretégie CLLD – dotazník MAS a zber projektových zámerov

Vážení spoluobčania, obec, v ktorej žijete či pôsobíte patrí do územia pôsobnosti miestnej akčnej skupiny OZ ” Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina”. Už od roku 2010 sa snažíme podporovať projekty a realizovať aktivity k rozvoju nášho regiónu a k zlepšovaniu životných podmienok jeho obyvateľov.  V novom programovom období 2014-2020 sa opätovne budeme uchádzať o získanie […]

Slávnostné vyhodnotenie 2. ročníka výtvarnej súťaže MAS

Dňa 23.10.2015 sa v Relaxačno-informačnom centre TERCHOVEC konalo slávnostné vyhodnotenie 2. ročníka výtvarnej súťaže „ Naša obec – Naša miestna akčná skupina“. I druhý ročník tejto obľúbenej súťaže, ktorú vyhlásila miestna akčná skupina OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ sa tešil svojej priazni. Výtvarná súťaž trvala od 01. apríla do 30. júna 2015. Celkovo bolo do […]

Zástupkyne MAS na konferencii ŽSK

Dňa 20.10. 2015 sa zástupkyne miestnej akčnej skupiny Mgr. Oľga Jaroščiaková a Ing. Martina Olešová zúčastnili konferencie organizovanej Rozvojovou agentúrou ŽSK n.o., v priestoroch kongresovej sály Úradu ŽSK, zameranej na predstavenie návrhu strategického dokumentu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK pre roky 2014-2020. Viac informácii a prezentácie z konferencie nájdete TU.

Nová atrakcia v regióne – Vyhliadková veža v Terchovej

V rámci projektu „Spoločne k poznaniu a ochrane prírody“, ktorý sa realizoval spolu s obcou Třanovice z Českej republiky, sme vybudovali na vrchu Oblaz náučný chodník, ktorý je zameraný na faunu a flóru Národného parku Malá Fatra, ktorého zakončením je rozhľadňa – Terchovské srdce. Autorom návrhu celého projektu, vrátane rozhľadne je Alojz Mucha. Rozhľadňa je […]

2. ročník pravej Zázrivskej zábijačky

Pozývame vás na 2.ročník pravej Zázrivskej zabíjačky. Už 10.októbra 2015 sa príďte pozrieť na ukážku výroby tradičných zabíjačkových špecialít. Priamo v kolibe môžete vidieť ukážku výroby syrových výrobkov. Naši bačovia vás prevedú po salaši a povozia v záprahu na voze o dobrú náladu sa postará ľudová muzika pod vedením Jozefa Hladiša.