Príprava stretégie CLLD – dotazník MAS a zber projektových zámerov

Vážení spoluobčania,

obec, v ktorej žijete či pôsobíte patrí do územia pôsobnosti miestnej akčnej skupiny OZ ” Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina”. Už od roku 2010 sa snažíme podporovať projekty a realizovať aktivity k rozvoju nášho regiónu a k zlepšovaniu životných podmienok jeho obyvateľov.  V novom programovom období 2014-2020 sa opätovne budeme uchádzať o získanie finančných prostriedkov z EÚ,  podmienkou pre získanie tejto podpory je vypracovanie strategického dokumentu  Stratégie CLLD. V súvislosti s jeho prípravou si Vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie dotazníka najneskôr do 15.11. 2015.  Váš názor je pre nás dôležitý!

Dotazník je anonymný, v prípade, že sa chcete zapojiť do prípravy rozvojovej stratégie, kontaktujte nás na  info@mas-td.sk.

DOTAZNÍK – Ďakujeme za Váš názor!

Projektový zámer

Posted in Pozvánky.