Aktualizácia usmernenia pre administráciu – verzia 1.10

V prílohe Vám prinášame aktualizovanú verziu Usmernenia pre administráciu. Pre lepšiu orientáciu je dostupná verzia so sledovaním zmien (sz) aj bez sledovania zmien (bsz) oproti predošlej verzií. Viac informácií nájdete tu. Usmernenie pre administráciu – verzia 1.10 (bez sledovania zmien) Usmernenie pre administráciu – verzia 1.10 (so sledovaním zmien)

3. medzinárodná konferencia Národnej siete rozvoja vidieka

Medzinárodná konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva pôdohodpodárstva a rozvoja vidieka. Jej cieľom bolo poskytnúť aktuálne informácie o strednodobom hodnotení implementácie PRV SR 2007-2013 a zároveň iniciovať diskusiu k príprave na implementáciu novej politiky rozvoja vidieka EÚ v budúcom programovacom období na základe zverejneného návrhu nariadenia Európskej komisie.

Informačný deň

Dňa 21.12.2011 sa uskutočnil pre členov OZ „Partnerstvo pre MAS TD“ Informačný deň, ktorý bol zameraný na implementáciu Integrovanej stratégie rozvoja územia OZ „Partnerstvo pre MAS TD“.

Informačný deň

Dňa 21. decembra 2011 sa v Penzióne Anton, Teplička nad Váhom, uskutoční pre všetkých členov OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ Informačný deň, na ktorý Vás srdečne pozývame. Bližšie informácie o programe sa nachádzajú v priloženej pozvánke. Pozvánka

„Skúsenosti so systémom značenia regionálnych produktov v Českej republike“

Kancelária OZ „Partnerstvo pre MAS TD“ sa zúčastnila pracovného stretnutia “Skúsenosti zo systémom značenia regionálnych produktov v Českej republike”, ktoré organizovalo Regionálne pracovisko NSRV SR pre žilinský kraj dňa 1. decembra 2011 v Poľovníckom hoteli Diana v Stráži. Pracovné stretnutie bolo zamerané na prezentáciu systému značenia regionálnych produktov v ČR a možnosti aplikácie tohto systému […]

Zrealizované projekty z Výzvy č.1

Zrealizované projekty v rámci Výzvy č. 1/PRV/MAS 53 z PRV SR 2007-2013 os 4 LEADER pre Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo    

„Žilinský vidiek 2011“

OZ „Partnerstvo pre MAS TD“ sa zúčastnilo dňa 6. decembra 2011 regionálnej konferencie pod názvom „Žilinský vidiek 2011“, ktorú organizovalo Regionálne pracovisko NSRV SR pre žilinský kraj v zasadacej miestnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Hodnotenie prijatých projektov pre Výzvu č. 5

Dňa 06.12.2011 sa uskutočnilo hodnotenie a výber ŽoNFP  pre Výzvu č. 5/PRV/MAS 53 v rámci opatrenia 4.1 Implementácia integrovanej stratégie rozvoja územia z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, Opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovanie, označenie opatrenia v ISRÚ MAS: 331 Odborné vzdelávanie a informovanie. Úlohou Výberovej komisie je schváliť/odporučiť resp. neschváliť/neodporučiť projekt na financovanie z PRV. Dňa 08.12.2011 Rada Združenia  […]

Hodnotenie projektov pre Výzvu č. 4

Dňa 30.10.2011 bola ukončená Výzva č. 4/PRV/MAS 53 v rámci 4.1 Implementácia integrovanej stratégie rozvoja územia z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, Opatrenia 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, označenie opatrenia v ISRÚ MAS: 322 Obnova a rozvoj obcí. Hodnotenie a výber ŽoNFP  sa neuskutočnil, nakoľko do kancelárie MAS neboli doručené Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR […]

3. medzinárodná konferencia Národnej siete rozvoja vidieka

Národná sieť rozvoja vidieka SR pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR organizuje v Senci, hotel Senec 3. medzinárodnú konferenciu Národnej siete rozvoja vidieka „Strednodobé hodnotenie Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 a nová politika rozvoja vidieka. Konferencia sa bude konať v dňoch 13. – 14 .decembra 2011. Zdroj

Monitoring projektov

Členovia Monitorovacieho výboru a manažérka OZ „Partnerstvo pre MAS TD“ uskutočnili terénny monitoring realizácie projektov, ktoré boli schválené v rámci  výzvy č.1/PRV/MAS 53 z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ISRÚ pre Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo. Zo 16 schválených projektov začali realizovať projekty v 14 obciach, 2 obce (Gbeľany a Strečno) začnú […]

Hodnotenie prijatých projektov pre Výzvu č. 5

Dňa 06.12.2011 sa uskutočnilo hodnotenie a výber ŽoNFP  pre Výzvu č. 5/PRV/MAS 53 v rámci opatrenia 4.1 Implementácia integrovanej stratégie rozvoja územia z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013,Opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovanie. Dňa 08.12.2011 Rada Združenia  po odporúčaní Výberovou komisiou schvaľovala/odporúčala, resp. neschvaľovala/neodporúčala návrh ŽoNFP  (projekty) na financovanie z PRV SR 2007-2013.

Žilinský vidiek 2011

Regionálna konferencia, organizovaná Regionálnym pracoviskom NSRV SR pre žilinský kraj dňa 6.12.2011.

Dnes sa spoznávame zajtra spolupracujeme

V rámci projektu „Poľsko-slovenské stretnutia Lídrov“ sa uskutočnila v dňoch 28.-30. novembra 2011 konferencia pod názvom „Dnes sa spoznávame zajtra spolupracujeme“.

Hodnotenie prijatých projektov pre Výzvu č.3

Dňa 18.11.2011 sa uskutočnilo hodnotenie a výber ŽoNFP  pre Výzvu č. 3/PRV/MAS 53 v rámci opatrenia 4.1 Implementácia integrovanej stratégie rozvoja územia z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, Opatrenia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, označenie opatrenia v ISRÚ MAS: 321 Základné služby pre hospodárstvo a vidiecke obyvateľstvo. Úlohou Výberovej komisie je schváliť/odporučiť resp. neschváliť/neodporučiť projekt na financovanie z […]