„Dnes sa spoznávame zajtra spolupracujeme“

V rámci projektu „Poľsko-slovenské stretnutia Lídrov“ sa uskutočnila v dňoch 28.-30. novembra 2011 konferencia pod názvom „Dnes sa spoznávame zajtra spolupracujeme“.

 

Na základe pozvania z  MAS BESKID GORLICKI sa konferencie zúčastnilo aj naše Združenie.  Hlavným cieľom konferencie bolo vzájomné spoznávanie pozvaných MAS, a zároveň sa vytvoril priestor pre nadviazanie a  vytvorenie partnerstiev pre budúcu spoluprácu.

 

Na základe spoločných záujmov naše Združenie podpísalo dohodu o spolupráci s troma poľskými združeniami, a to Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania „BESKID GORLICKI“, Stowarzyszenie Rozwoju Orawy a Stowarzyszenie ROZWOJU SPISZA I OKOLICY. Cieľom dohôd je nadviazať spoluprácu na sociálno-ekonomickej a kultúrnej rovine pre realizáciu spoločných aktivít a výmenu vzájomných skúseností v oblasti rozvoja vidieckych oblastí poľsko-slovenského pohraničia.

Fotogaléria

 

 

Posted in Oznamy.