Pozvánka na kurz Podnikanie vo vidieckom cestovnom ruchu

(POZOR!  zmena termínu – o novom termíne budeme včas informovať).V dňoch 22.9. – 26.09.2014 sa uskutoční kurz „ Podnikanie vo vidieckom cestovnom ruchu“ v obci Terchová v trvaní 5 pracovných dní. Kurz realizujeobčianske združenie EDU v rámci opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovaniez Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 osi 4 LEADER v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia. Kurz je poskytnutý zdarma a po jeho absolvovaní vám bude […]

Súťaž ” Projekty MAS”

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlásila 1. ročník súťaže “Projekty MAS”, do ktorej sme sa zapojili i my  s dvoma realizovanými projektami v rámci opatrení 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a opatrenia 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí. Jedná sa o úspešné projekty obce Teplička nad Váhom – Detské ihrisko a obce Nededza – Rekonštrukcia miestnych lávok pre […]

Pozvánka na Dni vidieka ŽSK 2014

Dovoľujeme si Vás pozvať na už 6. ročník podujatia Dni vidieka Žilinského kraja, ktorý sa uskutoční 24. septembra 2014 na Mariánskom námestí v Žiline v čase od (10:00 – 18:00 hod). Príďte na prehliadku tradičných potravinárskych špecialít, ľudového umenia a remesiel počas Dňa vidieka Žilinského kraja 2014. Od samotného vzniku našej MAS Terchovská dolina sa každoročne prezentujeme na tomto podujatí v samostatnom […]

Prevzatie vecnej ceny od NSRV SR

Absolútny víťaz 4. ročníka celoslovenskej fotografickej súťaže vyhlásenej Národnou sieťou rozvoja vidieka SR s názvom Najkrajšia fotografia z územia MAS 2014 p. Tomáš Srneček zo Strečna si dňa 03.09. 2014 u nás v kancelárii MAS vo Varíne spolu so svojim synčekom Šimonkom prevzal vecnú cenu ( kvalitný fotoaparát) za 1. miesto v Kategórii Naša budúcnosť […]