Pozvánka na informačný seminár “Zvyšovanie kvality života vo vidieckych sídlach na Slovensku“

Pozývame Vás na informačný seminár týkajúci sa tvorby verejných priestranstiev v obciach. Národná sieť rozvoja vidieka  SR v spolupráci so Spoločnosťou pre záhradnú a krajinnú tvorbu si Vás dovoľuje pozvať na seminár „Zvyšovanie kvality života vo vidieckych sídlach na Slovensku“,  ktorý sa bude konať  6. novembra 2014 v Stráži. V prípade Vášho záujmu sa prosím […]

Zasadnutie Rady

Dňa 03.10. 2014 sa uskutočnilo ďalšie zasadnutie  Rady OZ ” Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina”. Predmetom rokovania bolo informovanie o aktivitách a činnosti kancelárie MAS a o pláne činnosti na najbližšie obdobie .  Ing. Ivan Dvorský, predseda MAS TD,  predniesol aktuálne informácie  týkajúce sa prípravy novej stratégie rozvoja územia pre obdobie 2014-2020.

POZVÁNKA odborný informačný seminár „Rozvojom poľnohospodárstva k rozvoju vidieka”

Občianske združenie KRAJŠÍ VIDIEK v spolupráci s OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ Vás pozývajú na odborný informačný seminár „Rozvojom poľnohospodárstva k rozvoju vidieka”, ktorého cieľom je informovať verejnosť o  nových technológiách v poľnohospodárskej výrobe, poistení a rizikách v poľnohospodárstve, financovaní v poľnohospodárskej výrobe a Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ v SR. Prenos poznatkov bude spočívať v poukázaní na postavenie poľnohospodárov vo vzťahu […]