Úspešne zrealizované projekty v rámci opatrenia 3.4.2. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

projekty_342

Posted in Naše projekty, Oznamy.