Vianocny_pozdrav_MAS

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2013

Milí  priatelia OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“, ďakujeme Vám za doterajšiu spoluprácu a do nového roku prajeme pevné zdravie, veľa osobných a pracovných úspechov. Kolektív kancelárie MAS

DSC00185

Informačný deň MAS

Dňa 18. decembra 2012 sa v Obecnom dome  v Teplička nad Váhom  uskutočnil pre všetkých členov OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ Informačný deň MAS. Hlavným poslaním informačného dňa bolo informovať členov o činnosti a aktivitách  MAS v priebehu celého roka 2012 , vyhodnotiť realizované projekty pre opatrenia 3.4.1 Základné služby a vidiecke obyvateľstvo, 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí […]

Kalendár podujatí 2013

JANUÁR 2013 06.01. – Trojkráľový koncert Krásňany07.01. – Basketbalový turnaj Teplička nad Váhom 12.01. – 1. starostovský ples v Nededzi18.01. –  Ples MO Matice slovenskej Varín 18.01. – III. benefičný ples v Tepličke nad Váhom. 20.01. – Súťaž v spoločenskej hre “Dáma” Zázrivá 22.-23.01. Vrátna Free Time Zone 25.01. – Ples Nezbudská Lúčka 26.-27. 01.- […]

tedr_veer_nastal_2012

Vianočný koncert Štedrý večer nastal….

Srdečne Vás pozývame na vianočný koncert “ Štedrý Večer nastal….“ v stredu 26. 12. 2012 o 17:00 hod. v rímsko-katolíckom kostole sv. Žofie v Strečne. Viac informácii o účinkujúcich nájdete v priloženej pozvánke.

Medzinárodná konferencia NSRV SR “Spojme sa pre rozvoj vidieka”

V dňoch 12.-14. decembra 2012 sa konala medzinárodná konferencia s workshopom „Spojme sa pre rozvoj vidieka“, ktorú organizovala Národná sieť rozvoja vidieka SR pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v Kaštieli Mojmírovce. Hlavnými témami konferencie s workshopom boli  program rozvoja vidieka v novom programovom období 2014–2020, budovanie nadnárodnej spolupráce, príklady dobrej praxe, iniciatíva Leader […]

Tradicie_v_srdci_2012

Tradície v srdci 2012

Už 5. ročník Vás srdečne pozývame na vianočný koncert detí DFS HÁJOVČEK a FS ZVONICA  s názvom „Tradície v srdci 2012“, ktorý sa bude konať v sobotu 15.12.2012 o 16: hod. v sále kultúrného domu v Strečne. Vstupné je dobrovoľné. Tešíme sa na Vás.

Zazrivske_dni

Pripravujeme Kalendár podujatí 2013

Vážení členovia,  naše OZ ” Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina” pre Vás pripravuje Kalendár podujatí na nasledujúci rok 2013,  a tak Vám dávame možnosť si spropagovať Vaše plánované podujatia a aktivity. Ak máte záujem dajte nám vedieť,  aké aktivity a kedy plánujete a my ich radi zaradíme do spoločného Kalendára podujatí 2013.

Pozvnka_Infrorman_de_MAS

Informačný deň MAS

Dňa 18. decembra 2012 o 13,00 hod.  sa v Obecnom dome  v Tepličke nad Váhom ,  uskutoční pre všetkých členov OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ Informačný deň MAS, na ktorý Vás srdečne pozývame. Bližšie informácie o programe sa nachádzajú v priloženej pozvánke.

Vianon_farmrsky_trh

Vianočný farmársky trh NSRV SR

Národná sieť rozvoja vidieka SR v spolupráci s výstaviskom Agrokomplex pripravuje pre Vás v termíne od 11. – 16. 12. 2012 Vianočný farmársky trh NSRV SR, ktorý sa bude konať na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Vianočný farmársky trh bude zameraný na predaj produktov od slovenských výrobcov. Návštevníci si budú môcť zakúpiť mäsové výrobky, syry, ovocie […]

DSC00096

Pracovné stretnutie Rozvoj Slovensko-Poľskej partnerskej spolupráce vo vidieckom cestovnom ruchu

DSC00096Dňa 20. 11 . 2012 OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ v spolupráci s regionálnym pracoviskom Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj zorganizovalo pracovné stretnutie so zahraničnými partnermi  pod názvom Rozvoj Slovensko-Poľskej partnerskej spolupráce vo vidieckom cestovnom ruchu. Stretnutie sa uskutočnilo v prekrásnom prostredí horského  hotela Havrania v Zázrivej. Akcie sa zúčastnili zástupcovia samospráv, podnikatelia v cestovnom ruchu a predstavitelia miestnych akčných skupín z Oravy, Horného Považia a Liptova.

logo-leader

Výzva č. 9 pre opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie

Miestna akčná skupina OZ “Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje poradí už 9. kolo výzvy  na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie  z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci […]

Pozvnka_Rozvoj_slovensko-poskej_partnerskej_spoluprce_vo_vidieckom_cestovnom_ruchu

Pracovný seminár Rozvoj Slovensko-Poľskej partnerskej spolupráce vo vidieckom cestovnom ruchu

OZ “Partnerstvo pre MAS Terchovská Dolina” v spolupráci s regionálným pracoviskom Národnej siete rozvoja vidieka SR pre žilinský kraj  Vás pozývajú na pracovné stretnutie so zahraničnými partnermi pod názvom   ROZVOJ  SLOVENSKO-POĽSKO PARTNERSKEJ SPOLUPRÁCE  VO VIDIECKOM CESTOVNOM RUCHU, ktoré sa bude konať 20. novembra 2012 v hoteli Havrania v Zázrivej. Účasť na seminári je bezplatná. Účastníci majú […]

Výberová komisia MAS schválila 3 projekty z PRV SR

Dňa 29.10.2012 zasadala Výberová komisia ( VK)  MAS zložená zo zástupcov samospráv, podnikateľov a občianskeho sektora,  ktorej boli predložené 3 projekty na hodnotenie. VK OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina ”  hodnotila 2  projekty obcí, ktoré predložili obec Varín pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, obec Teplička nad Váhom pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke […]

Zasadnutie Výberovej komisie 29.10.2012

Výberová komisia MAS zasadala dňa 29.10.2012 a hodnotila 3 projekty PRV SR – OS 4 LEADER. Všetky 3 projekty v rámci výziev č.6, č7. a č.8/PRV/MAS 53 prešli administratívnou a formálnou kontrolou a VK ich odporučila na schválenie PPA.

Oznámenie PPA

Pôdohospodárska a platobná agentúra  oznamuje  zverejnenie Výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam podľa Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100. V záujme plynulého spracovania žiadostí o úhradu DPH si Vás dovoľujeme požiadať o kontrolu úplnosti a platnosti predkladaných príloh k žiadosti (originál alebo overená fotokópia […]