Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2013

Milí  priatelia OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“,

ďakujeme Vám za doterajšiu spoluprácu
a do nového roku prajeme pevné zdravie,
veľa osobných a pracovných úspechov.

Kolektív kancelárie MAS

Vianocny_pozdrav_MAS

Posted in Nezaradené.