Pozvánka na oslavy sv.Moniky, obec Krasňany

Obec Krasňany  Vás srdečne pozýva  na oslavy sv. Moniky, patrónky obce Krasňany, ktoré sa uskutočnia dňa 25.augusta /sobota/ 2012 od 09.00 hod na futbalovom ihrisku v Krasňanoch. Obec pre Vás pripravila bohatý  športový a kultúrny program s rôznymi folklórnymi vystúpeniami.

logo-leader

Výzva č.8 na predkladanie ŽoNFP pre opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie

Miestna akčná skupina OZ “Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje v poradí už 8. kolo výzvy  na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie  z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci […]

Podporte projekt na obnovu detského ihriska MŠ Nezbudská Lúčka

OZ “Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ si Vás dovoľuje osloviť s prosbou  o podporu projektu nášho člena obce Nezbudská Lúčka. Ide o projekt na obnovu detského ihriska pre materskú školu. Projekt je realizovaný cez Nadáciu SPP, Ekofond a SPP, ktorí vytvorili nový grantový program SPPoločne. Hlasovanie je zadarmo a každý hlasujúci je zaradený do súťaže o atraktívne ceny wellness pobyt v […]