Pozvánka na verejnú prezentáciu knihy DEDINAMI

Pozývame Vás na verejnú prezentáciu knihy DEDINAMI Krajina a architektúra mikroregiónu terchovskej doliny. V knihe sa kolektív mladých nadšencov prírody a architektúry rozhodol zmapovať územie mikroregiónu terchovskej doliny prostredníctvom 17 dedín. V knižke nájdete mnoho fotografií, nápadov a postrehov z terénu mapovania. Prezentácia sa uskutoční v Knihkupectve Artfórum Žilina na Mariánskom námestí, 26.02. 2016 o […]

Zasadnutie Monitorovacieho výboru MAS

Dňa 12.02. 2016 zasadal Monitorovací výbor OZ ” Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina”v poľovníckom hoteli v Stráži. Účelom stretnutia bolo monitorovanie projektov implementovaných prostredníctvom ISRÚ v rámci PRV 2007-20013 . Členovia MV schválili Správu o činnosti za rok 2015, ktorú predkladáme na Odbor monitoringu  Pôdohospodárskej platobnej agentúry.