Zasadnutie Monitorovacieho výboru MAS

Dňa 12.02. 2016 zasadal Monitorovací výbor OZ ” Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina”v poľovníckom hoteli v Stráži. Účelom stretnutia bolo monitorovanie projektov implementovaných prostredníctvom ISRÚ v rámci PRV 2007-20013 . Členovia MV schválili Správu o činnosti za rok 2015, ktorú predkladáme na Odbor monitoringu  Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Posted in Oznamy.