Pozvánka na švédsky seminár

  Občianske združenie Leonarda Žilina pozýva všetkých mladých aktivistov, členov mládežníckych parlamentov a iných zoskupení mladých ľudí, predstaviteľov neziskových organizácií, odborných pracovníkov samosprávy a škôl, pracovníkov s mládežou, mladých dobrovoľníkov na seminár ŠVÉDSKE A SLOVENSKÉ INŠPIRÁCIE V PRÁCI S MLÁDEŽOU, ktorý sa uskutoční dňa 13. a 14.2.2013 od 10.00 hod., v hoteli Boss Žilina.   Seminár bude […]

XII. Reprezentačný ples Združenie Turizmu Zázrivá

Záujmové združenie Turizmus Zázrivá Vás pozýva na XII. Reprezentačný ples, ktorý sa uskutoční v sobotu 2.2.2012 19.00 hod. v Kultúrnom dome Zázrivá. Hrá hudobná skupina TIMEX, Ľudová hudba Štefana Babjaka. V programe uvidíte humoristov Roba Kaizera a Petera Meluša. Vstupné: 28€

Darujte 2% z Vašich daní – som právnická osoba

1. Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 EUR . 2. Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť […]

Darujte 2% z Vašich daní – som zamestnanec

1. Do 15.2.2013 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.      Z tohto potvrdenia si viete vypočítať:    a) 2% zo zaplatenej dane – to je suma, ktorú nám môžete venovať, ak ste v roku 2012 neboli dobrovoľníkom […]

Pozvanka_vyzvy_PRV_30-1-2013

Informačný seminár k výzvam z Programu rozvoja vidieka SR

Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka Žilina Vás srdečne pozýva na informačný seminár k aktuálne prebiehajúcim výzvam z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktoré sú zamerané na podporu aktivít v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, ako aj rozvoja lesného hospodárstva. Účasť na seminári je bezplatná. Účastníci majú zabezpečenú stravu a občerstvenie. Počet miest je limitovaný!Svoju účasť prosím potvrďte […]

jpg_plagat_Nezbudsk_Lka

Reprezentačný ples Nezbudská Lúčka

Starosta obce Nezbudská Lúčka Vás srdečne pozýva na reprezentačný ples, ktorý sa uskutoční 25. januára 2013 (piatok) o 19:00 hod. v kultúrnom dome Nezbudská Lúčka. Do tanca zahrá obľúbená hudobná skupina KORTINA, cena vstupenky je 15 € na osobu. Viac informácii nájdete v priloženej pozvánke.

alt

14. ročník pretekov gazdovských koní

V obci Terchová  sa uskutoční už 14. ročník pretekov gazdovských koní a to dňa 9. februára 2013 pod sochou Juraja Jánošíka. Štart pretekov je naplánovaný na 10:00 hod. Tešiť sa môžete na množstvo koní, skvelú atmosféru a kultúrny program. Všetci ste srdečne pozvaní.  

Darujte 2% z Vašich daní pre rozvoj mikroregiónu terchovskej doliny

Prečo darovať 2% nášmu združeniu?

•    Občianske združenie OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina vzniklo 20.4.2008 za účelom dosiahnutia trvalo udržateľného rozvoja mikroregiónu Terchovská dolina. Svoju činnosť vyvíja na území obcí Belá, Dolná Tižina, Gbeľany, Kotrčiná Lúčka, Krasňany, Lutiše, Lysica, Mojš, Nededza, Teplička nad Váhom, Stráža, Stráňavy, Strečno, Nezbudská Lúčka, Terchová, Varín, Zázrivá.

•    Dňa 1. júna 2010 bol nášmu združeniu udelený štatút miestnej akčnej skupiny, čím sme vo všetkých obciach umožnili realizáciu viacerých verejnoprospešných projektov financovaných z európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

•    Naše združenie realizuje svoju činnosť prístupom Leader, ktorý spája aktivity podporujúce hospodársky rozvoj vidieka. Prostredníctvom spolupráce jednotlivých aktérov na našom území obyvatelia územia priamo rozhodujú o podpore konkrétnych projektov a pričiňujú sa o rozvoj regiónu.

Čo podporíte, ak sa rozhodnete venovať svoje 2% nášmu združeniu?

III._Benefin_ples_v_Teplike_nad_Vhom

III. Benefičný ples v Tepličke nad Váhom

Starosta obce Teplička nad Váhom Vás srdečne pozýva na III. benefičný ples, ktorý sa uskutoční dňa 18. januára 2013 o 19,30 hod. v sále Športklubu v Tepličke nad Váhom. Tešia sa na Vás Jaro Gažo zo skupiny Arzén a Ľudová hudba PUPOV. Cena vstupenky je 30 Eur. Vstupenky sú dostupné na sekretariáte obecného úradu a v ZŠ Žofie […]

Pozvnka_na_I.starostovsk_ples_Nededza

1. STAROSTOVSKÝ PLES V NEDEDZI

Starosta obce Nededza Vás srdečne pozýva na I. ročník starostovského plesu v Nededzi, ktorý sa uskutoční 12. januára 2013 o 19:00 hod.  v sále kultúrneho domu v Nededzi.