Darujte 2% z Vašich daní – som zamestnanec

1. Do 15.2.2013 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
   
Z tohto potvrdenia si viete vypočítať:
   a) 2% zo zaplatenej dane – to je suma, ktorú nám môžete venovať, ak ste v roku 2012 neboli dobrovoľníkom alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 EUR.
   b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2012 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od našej organizácie.
3. Vyplňte formulár vyhlásenie o poukázaní 2% z dane – meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Údaje o našom združení sme už vyplnili. Číslo nášho účtu nepotrebujete, keďže celú daň platíte daňovému úradu, ktorý následne zasiela Vami poukázané 2% prijímateľovi.
4. Obe tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2% dane doručte (odošlite poštou) najneskôr do 30. apríla 2013 na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vaše 2% z dane na účet združenia.
 
ĎAKUJEME
Posted in Oznamy.