Informačný seminár k výzvam z Programu rozvoja vidieka SR

Pozvanka_vyzvy_PRV_30-1-2013Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka Žilina Vás srdečne pozýva na informačný seminár k aktuálne prebiehajúcim výzvam z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktoré sú zamerané na podporu aktivít v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, ako aj rozvoja lesného hospodárstva.

Účasť na seminári je bezplatná. Účastníci majú zabezpečenú stravu a občerstvenie. Počet miest je limitovaný!Svoju účasť prosím potvrďte najneskôr do 25.1.2013 (piatok)  mailom na strnal@arvensis.sk, alebo telefonicky na 0915 031 761.

 

Posted in Oznamy.