logo-eu

Politika súdržnosti v rokoch 2014-2020

Európska komisia v októbri 2011 schválila legislatívne návrhy týkajúce sa politiky súdržnosti na obdobie rokov 2014-2020. Tento prehľad je súčasťou informačného balíka, ktorý poukazuje na hlavné prvky budúceho prístupu pre programové obdobie 2014-2020. Definuje ciele a zásadné prvky miestneho rozvoja riadeného spoločenstvom, možnosti využitia fondov ako aj dôsledky navhovanej spoločnej politiky. Politika súdržnosti v rokoch […]