Výzva č. 4

Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“  vyhlásila v poradí 4. kolo výzvy na predkladanie ŽoNFP (projekt) z Programu rozvoja vidieka  SR 2007-2013 v rámci  implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia. Adresovaná je obciam ako oprávneným  konečným prijímateľom pomoci, Opatrenie 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí.  Jej celé znenie nájdete v sekcii Výzvy MAS. […]

Výzva č. 3

Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“  vyhlásila v poradí 3. kolo výzvy na predkladanie ŽoNFP (projekt) z Programu rozvoja vidieka  SR 2007-2013 v rámci  implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia. Adresovaná je obciam ako oprávneným  konečným prijímateľom pomoci, Opatrenie 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo. Jej celé znenie nájdete v sekcii  Výzvy […]

9F9E21103524-23

Súťaž “Najkrajšia fotografia z územia MAS”

Vážení členovia, naše združenie sa zapojilo do súťaže “Najkrajšia fotografia z územia MAS”, ktorú vyhlásila Národná sieť rozvoja vidieka. Fotografiu za našu MAS máme v každej kategórií. Pomoc pri zabezpečení fotografií poskytol p. Mgr. Milan Kosec. Touto cestou p. Koscovi v mene celého združenia vyjadrujeme svoju vďaku za vynaložené úsilie a pomoc.  v Podmienky súťaže a hlasovanie nájdete na stránke Národnej siete rozvoja vidieka. […]

Pracovné zasadnutie predsedníctva NSS MAS a workshop

Dňa 21.06.2011 sa OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ zúčastnilo pracovného zasadnutia predsedníctva NSS MAS a následne pracovného workshopu, ktoré sa konali v priestoroch Penziónu Komlóš, na Termálnom kúpalisku Horné Saliby. Téma workshopu bola Stratégia, projekty a potenciály regiónu z hľadiska rozvoja vidieckeho cestovného ruchu na území MAS Stará Čierna voda. Naše Združenie zastupovala pani Bc. Oľga Jaroščiaková.

Aktualizácia Usmernenia pre administráciu – verzia 1.9

V prílohe Vám prinášame aktualizovanú verziu Usmernenia pre administráciu. Pre lepšiu orientáciu je dostupná verzia so sledovaním zmien (sz) aj bez sledovania zmien (bsz) oproti predošlej verzií. Viac informácií nájdete tu. Usmernenie pre administráciu – verzia 1.9 (bez sledovania zmien) Usmernenie pre administráciu – verzia 1.9 (so sledovaním zmien)