plagt_fotosa1

Fotografická súťaž MAS aj pre amatérov

Miestna akčná skupina OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ vyhlasuje fotografickú súťaž MAS aj pre amatérov. Tématické kategórie sú rozdelené do 6 okruhov: 1.Naša príroda, 2. Naši ľudia, 3. Naše tradície, 4. Naša budúcnosť, 5. Naše „Naj“, 6. Život v našej MAS. Fotografie zasielajte do 24.05. 2013 osobne alebo poštou na CD nosiči  vo formáte jpg , […]

Plte_pozvanka_2013

Odomykanie Váhu

Prvá pltnícka a raftingová spoločnosť s.r.o. zo Strečna si Vás dovoľuje srdečne pozvať na zahájenie pltníckej sezóny 2013 s názvom „Odomykanie Váhu“. Akcia sa uskutoční dňa 26.4.2013 o 10:00 hod. Pripravený je aj kultúrny program v podaní DFS Hajovček a ženskej speváckej skupiny Zvonica. Tešíme sa na Vás. Fotogaléria, za pekné zábery z akcie ďakujeme nášmu členovi Jožkovi Juríkovi zo Zázrivej.

Pozvnka_na_vernis_18_4_2013_Terchovsk_paleta_JPG001

Pozvánka na vernisáž Terchovská paleta 2013

Hotel GOLD si Vás dovoľuje pozvať na záver medzinárodného sympózia „ Terchovská paleta – 2013“, ktorá sa uskutoční dňa 18. apríla 2013 v hoteli GOLD v Terchovej. Vernisáž z tvorby zúčastnených autorov sa začne o 18:00 hodine. Pozvánka v pdf formáte  

foto_VZ_25.3.2013

Zasadnutie Valného zhromaždenia OZ ” Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina”

Dňa 25. 03. 2013 zasadal najvyšší orgán OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ Valné zhromaždenie. Predmetom zasadnutia bolo zhodnotenie činnosti  roku 2012, plánovanie aktvít pre rok 2013, voľba do orgánov združenia, schválenie  prijatia nových členov na základe doručených prihlášok o členstvo v MAS, schválenie akutualizácie ISRU Dodatkom č.5 v náväznosti na nové Usmernenie pre administráciu osi 4 […]

foto_seminar_GOLD

Informačný seminár “Spájanie aktivít pre rozvoj Mikroregiónu Terchovská dolina”

V dňoch 16. – 17. marca 2013  sa uskutočnilo  v Terchovej podujatie s názvom „Smrť Jánošíkova“. Súčasťou jarmoku   bol aj informačný seminár organizovaný OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ s názvom  „  Spájanie aktivít pre rozvoj Mikroregiónu Terchovská dolina“. Seminár sa začal o 9,00 hod.  v hoteli Gold v Terchovej a ukončil sa exkurziou do prvého horského pivovaru Vŕšky v Terchovej.  Účasť na seminári […]