Fotografická súťaž MAS aj pre amatérov

plagt_fotosa1Miestna akčná skupina OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ vyhlasuje fotografickú súťaž MAS aj pre amatérov. Tématické kategórie sú rozdelené do 6 okruhov: 1.Naša príroda, 2. Naši ľudia, 3. Naše tradície, 4. Naša budúcnosť, 5. Naše „Naj“, 6. Život v našej MAS. Fotografie zasielajte do 24.05. 2013 osobne alebo poštou na CD nosiči  vo formáte jpg , veľkosť min. 1,5 MB. Vybrané fotografie budú reprezentovať naše územie MAS vo fotografickej súťaži Národnej siete rozvoja vidieka SR. Fotografie je možné zaslať aj e-mailom na adresu: info@mas-td.sk s vyplnenou prihláškou.

Posted in Oznamy.