Zúčastnili sme sa na výstave Agrotravel v Kielcoch

V dňoch 5.-7.apríla 2013 sa naša MAS zúčastnila medzinárodnej výstavy  cestovného ruchu „Agrotravel  2013“ v Poľskom meste Kielce. Územie našej MAS, prírodu, kultúru a ponuky v cestovnom ruchu prezentovala MAS TD vo vlastnom stánku. V rámci prezentácie združenie reprezentovali aj manželia Otrubovci – remeselníci zo Zázrivej, a tradičná ľudová hudba Bránica z Belej a to v podaní pánov Peter Cabadaj, Martin Lodňan, Peter Franek, Kamil Fujdiak.

Fotogalériu a videozáznamy z podujatia nájdete v ďalších informáciach.

Počas troch dní sme reprezentovali žilinský kraj, Mikroregión Terchovská dolina a územie našej MAS aj prostredníctvom predvádzania tradičného remesla, a hudobnou produkciou. Muzika Bránica neplánovane vystúpila aj na veľkom raute, ktorý sa konal v sobotu večer ako vyvrcholenie konferencie , ktorá bola sprievodným programom Agrotravelu. Aj vďaka šikovnosti, ochote a skvelej spolupráci našich remeselníkov a hudobníkov sme mohli odprezentovať našu MAS naozaj rázovito, štýlovo a na úrovni. Všetkým spoluúčinkujúcim touto cestou veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Fotogaléria Agrotravel Kielce 2013

 

Posted in Oznamy.