Poľsko-slovenské stretnutia Lídrov

OZ „Partnerstvo pre MAS TD“ sa zapojilo do projektu „Poľsko-slovenské stretnutia Lídrov“. Projekt realizuje poľská MAS Beskid-Gorlicki a je zameraný na nadviazanie a vytvorenie trvalej a efektívnej spolupráce medzi Miestnymi akčnými skupinami z oblasti poľsko-slovenského pohraničia a vytvorenie základne pre realizáciu projektov spolupráce. Stretnutie zástupcov jednotlivých MAS sa uskutočnilo 19. septembra 2011 v Levoči. V […]

Poľsko-slovenské stretnutia Lídrov

OZ „Partnerstvo pre MAS TD“ sa zapojilo do projektu„Poľsko-slovenské stretnutia Lídrov“, ktorý je zameraný na nadviazanie a vytvorenie trvalej a efektívnej spolupráce medzi Miestnymi akčnými skupinami z oblasti poľsko-slovenského pohraničia a vytvorenie základne pre realizáciu projektov spolupráce. Stretnutie zástupcov jednotlivých MAS sa uskutočnilo 19. septembra 2011 v Levoči.

Pracovné rokovanie s MAS Nízky Jeseník a MAS Opavsko

OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“  organizovalo dňa,  16. septembra 2011 medzinárodne  pracovné stretnutie  v rámci Programu rozvoja vidieka prístupu LEADER  za účasti Miestnych akčných skupín  z  Českej republiky .  MAS Jeseníky,   zastupoval Pavol Kolář, manažér združenia,  Peter Othal, miesto predseda združenia a Zdenka Szukalská, starostka mestá Moravský Beroun.  Za  MAS Opavsko sa pracovného stretnutia zúčastnil Peter Chroust. […]

Navštívia nás zástupcovia z MAS Nízky Jeseník a MAS Opavsko

Dňa 16.09.2011 privítame na našom území zástupcov z MAS Nízky Jeseník a MAS Opavsko. Cieľom pracovného stretnutia je výmena a prenos praktických skúseností v rámci opatrenia 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce, opatrenia 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny a prezentácia územia OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“. Fotogaléria

Školenie pre manažérov MAS

V dňoch 6.-9. septembra 2011 sa manažérka OZ „Partnerstvo pre MAS TD“ Bc. Oľga Jaroščiaková zúčastnila na školení pre manažérov MAS, ktoré bolo zamerané na hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenia osi 3   implementované prostredníctvom osi  4. Školenie organizovala Národná sieť rozvoja vidieka  SR v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja […]