Pracovné rokovanie s MAS Nízky Jeseník a MAS Opavsko

OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“  organizovalo dňa,  16. septembra 2011 medzinárodne  pracovné stretnutie  v rámci Programu rozvoja vidieka prístupu LEADER  za účasti Miestnych akčných skupín  z  Českej republiky .  MAS Jeseníky,   zastupoval Pavol Kolář, manažér združenia,  Peter Othal, miesto predseda združenia a Zdenka Szukalská, starostka mestá Moravský Beroun.  Za  MAS Opavsko sa pracovného stretnutia zúčastnil Peter Chroust. Naše združenie OZ “Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“  bolo zatupené členmi z verejného a súkromného sektora, ktoré viedol Ivan Dvorský, predseda združenia. Miestne akčné skupiny sú organizácie, ktorých úlohou je aktivizácia vidieckych komunít zapojením hospodárskych sociálnych a verejných partnerov do plánovania a implementácie lokálnych iniciatív.

Cieľom pracovného rokovania bola výmena  a prenos praktických skúseností s implementáciou Integrovanej stratégie rozvoja územia v MAS Terchovská dolina, Nízky Jeseník a Opavsko,  prezentovali sa príklady dobrej praxe pri administrácií projektov v rámci os 4LEADER.  Ďalej boli prerokované možnosti budúcej  spolupráce  pri podpore projektov na nadnárodnej  úrovni.

Pracovné rokovanie bolo spojené  s prezentáciou nášho územia Mikroregión Terchovská dolina, kde partneri  z ČR mali možnosť  zhliadnúť  bohatú  prírodnú scenériu, vybudované zariadenia v rámci projektov,   počnúc od Hradu Strečno, pltiach  na Váhu, lanovkou na Chleb vo Vratnej doline a nezabudnuteľný pohľad  v obcí   Zázrivá –  rekreačné stredisko Havrania.

Posted in Fotogaléria.