Účasť MAS na Region Tour Expo 2016

V dňoch 13.a 14. mája 2016 sa OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“  už po tretíkrát zúčastnilo na 5. ročníku výstavy cestovného ruchu regiónov Region Tour Expo v areáli Expo Center Trenčín. V spolupráci so zástupkyňami Prvej pltníckej a raftingovej spoločnosti zo Strečna sme prezentovali v našom stánku ponuky v cestovnom ruchu z mikroregiónu Terchovská dolina, v stánku sa mohli návštevníci ponúknuť […]

Pozvánka do Trenčína na Region Tour Expo 2016

Kancelária OZ ” Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina” spolu so zástupkyňami Prvej pltnickej a raftingovej spoločnosti s.r.o. zo Strečna Vás pozýva na 5. ročník výstavy cestovného ruchu regiónov Region Tour Expo 2016. Pridíte do nášho stánku dnes a zajtra ( 13.-14.5.2016) sa ponúknuť chutnými syrovými špecialitami a odnesiete si množstvo propagačných materiálov ako aj novú […]

3. ročník výtvarnej súťaže “Naša obec- Naša MAS”

OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ , zastúpené predsedom Ing. Viliamom Mrázikom si Vás dovoľuje informovať o vyhlásení 3. ročníka výtvarnej súťaže s názvom „ Naša obec – Naša miestna akčná skupina“, v čase od 09.05. 2016 do 06.06. 2016. Pokyny ku súťaži Plagát 

Semináre pre žiadateľov (Interreg V-A SK-CZ) v Žiline

Riadiaci orgán a Národný orgán v spolupráci so Spoločným technickým sekretariátom si Vás dovoľujú pozvať na SEMINÁR PRE ŽIADATEĽOV v nadväznosti na vyhlásené výzvy v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. V dňoch 7. a 8. júna 2016 sa uskutočnia aj v Žiline v kongresovej sále ŽSK k vyhláseným výzvam Interreg […]

Pri ranných prechádzkach po zázrivských lúkach vás čakajú občasné ranné hmly.

Najkrajšia fotografia z územia MAS 2016

Milí priatelia MAS, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti informáciu o fotografickej súťaži NSRV SR „ Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP“. Prosíme zástupcov obcí, aby kontaktovali šikovných fotografov v obci, ktorí im fotia rôzne podujatia, či nenájdu vo svojej zbierke vhodné reprezentatívne zábery . Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje 6. ročník súťaže “Najkrajšia fotografia z územia […]

Zasadnutie Valného zhromaždenia OZ ” Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina”

Dňa 29.04.2016 sa konalo v obci Mojš prvé tohtoročné zasadnutie Valného zhromaždenia OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ . Medzi hlavné body rokovania patrilo schválenie Výročnej správy za rok 2015 , účtovnej závierky a Správy o hospodárení združenia za rok 2016, schválenie Správy Kontrolnej a revíznej komisie, návrhu rozpočtu na rok 2016, plánu  činnosti združenia 2016.  Výška členského […]