Účasť MAS na Region Tour Expo 2016

V dňoch 13.a 14. mája 2016 sa OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“  už po tretíkrát zúčastnilo na 5. ročníku výstavy cestovného ruchu regiónov Region Tour Expo v areáli Expo Center Trenčín. V spolupráci so zástupkyňami Prvej pltníckej a raftingovej spoločnosti zo Strečna sme prezentovali v našom stánku ponuky v cestovnom ruchu z mikroregiónu Terchovská dolina, v stánku sa mohli návštevníci ponúknuť syrovými výrobkami z firmy Syrex Zázrivá. Celkove sa na trenčianskom výstavisku predstavilo 165 subjektov, ktorých ponuku si prišlo pozrieť 5 266 návštevníkov.  Súbežne s výstavou prebiehali aj ďalšie tri podujatia – 4.ročník celoslovenskej cukrárskej TORTY & svet pečenia, 1.ročník výstavy slovenských potravinárskych a nepotravinárskych výrobkov CHUŤ SLOVENSKA  a prezentácia Ľudových umeleckých remesiel.

Posted in Pozvánky.