logo-leader

Usmernenie pre administraciu osi 4 LEADER verzia 1.13

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti  PPA/Projektové podpory/PRV 2007-2013/ OS 4 Leader/ Usmernenie  Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER  č. 1.13, ktoré nadobudlo účinnosť 13.03.2013. V prílohe Vám […]

Zasadnutie Kontrolnej a revíznej komisie

Dňa 05.03. 2013 v kancelárii MAS vo Varíne zasadala Kontrolná a revízna komisia. Kontrolovala efektívnosť a účelnosť hospodárenia s finančnými prostriedkami OZ “Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina” za obdobie 01.01.-31.12.2012. Fotogaléria

Smrt_janoikova_A2_final_plagat_jpg

Informačný seminár “Spájanie aktivít pre rozvoj Mikroregiónu Terchovská dolina”

OZ “Partnerstvo pre MAS Terchovská Dolina” v spolupráci s Hotelom Gold Terchová , Žilinským samosprávnym krajom, Povážským múzeom v Žiline , Združením turizmu Terchová  Vás pozývajú na informačný seminár “Spájanie aktivít pre rozvoj Mikroregiónu Terchovská dolina” , ktorý sa uskutoční dňa 16. marca 2013 o 9:00 v Hoteli Gold v Terchovej. Seminár je súčasťou  tradičného jarmoku pri príležitosti 300. výročia smrti Juraja […]

Najkrajšia fotografia z územia MAS 3. ročník

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlásila už 3. ročník súťaže „ Najkrajšia fotografia z územia MAS“.  Ponúkame  týmto možnosť pre profesionálnych aj amatérskych fotografov prezentovať naše územie v obrazovej podobe. Je to skvelá príležitosť,  čo najlepšie zachytiť a predstaviť v obraze  to, čo je v našej MAS zaujímavé, originálne alebo výnimočné. Víťazné fotografie budú ocenené vecnou cenou a zároveň najlepšie […]