Najkrajšia fotografia z územia MAS 3. ročník

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlásila už 3. ročník súťaže „ Najkrajšia fotografia z územia MAS“.  Ponúkame  týmto možnosť pre profesionálnych aj amatérskych fotografov prezentovať naše územie v obrazovej podobe. Je to skvelá príležitosť,  čo najlepšie zachytiť a predstaviť v obraze  to, čo je v našej MAS zaujímavé, originálne alebo výnimočné. Víťazné fotografie budú ocenené vecnou cenou a zároveň najlepšie budú prezentované na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX 2013. V predchádzajúcich ročníkoch bola naša MAS úspešná, a preto neváhajte a zapojte sa! Fotografie možno zaslať do súťaže len prostredníctvom miestnych akčných skupín (MAS) do 31.05.2013. Všetky informácie o súťaži nájdete v priloženom linku.

Informácie o súťaži

Prihláška

 

Posted in Oznamy.