fotka_VUC

Naša účasť na pracovnom stretnutí Prístup LEADER

fotka_VUCDňa 13.12. 2013  sa uskutočnilo pracovné informačné stretnutie „ Prístup LEADER – Výzva pre žilinský vidiek v novom programovacom období „  v priestoroch žilinského samosprávneho kraja pod záštitou Národnej siete rozvoja vidieka, regionálneho pracoviska pre žilinský kraj. Seminára sa zúčastnili  viaceré verejno-súkromné partnerstvá a dve miestne akčné skupiny zo žilinského kraja.   Za OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ sa prezentácie zúčastnili manažér MAS Mgr. Peter Madigár a Ing. Martina Olešová.

Aktuálny prehľad zrealizovaných projektov MAS

Pripravili sme aktuálny prehľad zrealizovaných projektov v rámci jednotlivých výziev č.1/PRV/MAS53  až 7/PRV/MAS53 implementovaných prostredníctvom PRV 2007-2013 osi 4 LEADER. Zrealizované projekty 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo Zrealizované projekty 3.4.2 Obnova a rozvoj obce  

logo_Transparent

Prehľad zrealizovaných projektov MAS

Aktuálny prehľad  zrealizovaných projektov v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia pre dané opatrenia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí nájdete TU.

Pozvanka_LEADER_ZA-page-0011

Pozvánka – Prístup LEADER – Výzva pre žilinský vidiek v novom programovacom období

Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR pre žilinský kraj Vás pozýva na pracovné informačné stretnutie “Prístup LEADER – výzva pre žilinský vidiek v novom programovacom období”. Stretnutie sa uskutoční v zasadacej miestnosti (klubovňa) Úradu Žilinského samosprávenho kraja, dňa 13.12.2013. Viac  informácií nájdete v priloženej pozvánke.

Stretnutie_s_jablkami

Predvianočné stretnutie s jablkami

Kto by nemal rád sladučké šťavnaté jabĺčka ?  Slovenský zväz záhradkárov v spolupráci s OcÚ Teplička nad Váhom Vás srdečne pozýva na predvianočné stretnutie s jablkami, ktoré sa uskutoční dňa 7. decembra 2013 od 8:00 do 18:00 hod v Obecnom dome v Tepličke nad Váhom.  Podujatie je sprevádzané bohatým sprievodným programom, výstavou jabĺčok a degustáciou. Viac informácii nájdete v pozvánke.