Naša účasť na pracovnom stretnutí Prístup LEADER

fotka_VUCDňa 13.12. 2013  sa uskutočnilo pracovné informačné stretnutie „ Prístup LEADER – Výzva pre žilinský vidiek v novom programovacom období „  v priestoroch žilinského samosprávneho kraja pod záštitou Národnej siete rozvoja vidieka, regionálneho pracoviska pre žilinský kraj. Seminára sa zúčastnili  viaceré verejno-súkromné partnerstvá a dve miestne akčné skupiny zo žilinského kraja.   Za OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ sa prezentácie zúčastnili manažér MAS Mgr. Peter Madigár a Ing. Martina Olešová.

Manažéri obidvoch žilinských MAS vo svojich príspevkoch hovorili o činnosti MAS, o úspešne zrealizovaných projektoch a projektoch spolupráce. Pre novovznikajúce VSP/MAS tak poskytli dostatok cenných informácii a skúseností s implementáciou integrovanej stratégie rozvoja územia.  S prezentáciou Príprava prístupu LEADER a CLLD pre nové programovacie obdobie vystúpil Ing. Martin Majerech z MPRV SR z odboru rozvoja vidieka a LEADER. Pozornosť upriamil najmä na súčasný stav príprav a spôsob jeho realizácie v novom programovom období.

 

Posted in Oznamy.