Aktuálny prehľad zrealizovaných projektov MAS

logo-leaderPripravili sme aktuálny prehľad zrealizovaných projektov v rámci jednotlivých výziev č.1/PRV/MAS53  až 7/PRV/MAS53 implementovaných prostredníctvom PRV 2007-2013 osi 4 LEADER.

Zrealizované projekty 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

Zrealizované projekty 3.4.2 Obnova a rozvoj obce

 

Posted in Naše projekty.