Prehľad zrealizovaných projektov MAS

logo_TransparentAktuálny prehľad  zrealizovaných projektov v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia pre dané opatrenia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí nájdete TU.
Posted in Nezaradené.