Slávnostne vyhodnotenie 3. ročníka výtvarnej súťaže ” Naša obec – Naša MAS”

Dňa 27.06. 2016 sa v Relaxačno-informačnom centre TERCHOVEC konalo slávnostné vyhodnotenie 3. ročníka výtvarnej súťaže „ Naša obec – Naša miestna akčná skupina“.  Do súťaže ste nám doručili 154 výtvarných prác z 10 základných škôl (ZŠ Žofie Bosniakovej Teplička nad Váhom, ZŠ Dolná Tižina, ZŠ Varín, Spojená škola Belá, ZŚ s MŠ Krasňany, ZŠ Stráňavy, ZŚ Lutiše, ZŠ Lysica, […]

Pozvánka na slávnostne vyhodnotenie 3. ročníka výtvarnej súťaže ” Naša obec – Naša MAS”

Dňa 27.06. 2016 ( v pondelok) sa uskutoční slávnostné vyhodnotenie 3. ročníka výtvarnej súťaže ” Naša obec- Naša miestna akčná skupina” v relaxačno-informačnom centre Terchovec http://www.terchovec.eu/ o 10. hod. Srdečne Vás pozývame. Ocenené práce zvykneme vystavovať cca 2 týždne od vyhodnotenia, môžete si ich prísť pozrieť v rámci výletu do Terchovej v čase otváracích hodín RIC […]

Hodnotenie výtvarných prác 3. ročník súťaže “Naša obec – Naša MAS”

Dňa 16.6. 2016  sa uskutočnilo vyhodnotenie výtvarných prác 3. ročníka obľúbenej súťaže ” Naša obec – naša miestna akčná skupina”. Do kancelárie nám bolo doručených 154 kvalitných prác z 11 základných škôl mikroregiónu Terchovská dolina. Porota nemala ľahkú úlohu vybrať tie najlepšie. Odborného hodnotenia sa zúčastnili vedúca poroty p. Stročková ( ZUŠ – výtvarný odbor […]

Účasť MAS na LeaderFESTe v ČR

V dňoch 8.-10. júna sa zástupcovia OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ Mgr. Peter Madigár, manažér MAS a Bc. Jozef Jurík, člen MAS zúčastnili  5.ročníka LeaderFESTu 2016 JESENÍKY v malebnom mestečku Karlova Studánka. Stretli sa tu miestne akčné skupiny z ČR, Slovenska ( MAS Kopaničiarsky región a MAS Dolný Liptov)  i Poľska. V rámci 2 dní sa tu vystriedalo 30 […]

Zázrivské halušky, Ovčärske obyčäje, Redikaňä v Zázrivej

Obec Zázrivá v spolupráci z dobrovoľníkmi pripravujú aj tento rok súťaž vo varení a jedení halušiek – Zázrivské halušky 2016, ktoré budú dňa 25.6.2016, na ktoré Vás všetkých srdečne pozývame. Súťažné tímy sa môžu nahlásiť mailom: m.papalova@gmail.com, kultura@zazriva.com, karol.karcol@gmail.com, info@zazriva.com, telefonicky: 0907 476 063, 043 5896 138, alebo osobne kultúrnej referentke p. Papalovej. Viac informácii a […]

Hlasujte za Najkrajšiu fotografiu MAS 2016

OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“  sa zapojilo do 6. ročníka súťaže “Najkrajšia fotografia z územia MAS 2016”, ktorú vyhlásila Národná sieť rozvoja vidieka. Fotografie za našu MAS sme zaslali do všetkých súťažných  kategórii. Podmienky súťaže a hlasovanie nájdete TU.  Hlasovanie bude trvať do 30. júna 2016. Spôsob hlasovania: Každú zo 6 fotografii vyhľadáte […]