Účasť MAS na LeaderFESTe v ČR

V dňoch 8.-10. júna sa zástupcovia OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ Mgr. Peter Madigár, manažér MAS a Bc. Jozef Jurík, člen MAS zúčastnili  5.ročníka LeaderFESTu 2016 JESENÍKY v malebnom mestečku Karlova Studánka. Stretli sa tu miestne akčné skupiny z ČR, Slovenska ( MAS Kopaničiarsky región a MAS Dolný Liptov)  i Poľska. V rámci 2 dní sa tu vystriedalo 30 lektorov na jednotlivých workshopoch, vymenili sa skúsenosti a získalo množstvo cenných informácií a poznatkov pri implementácii programu Leader.  Po ukončení vzdelávacej časti si mohli účastníci LeaderFESTU pozrieť tradičný jarmok s prezentáciou regionálnych produktov a značiek.

leaderfest_2016_pozvanka

Posted in Pozvánky.