Harmonogram výziev IROP

MAS Terchovská dolina zverejňuje aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev IROP pre rok 2020. Harmonogram definuje oblasti podpory a hlavné aktivity pre jednotlivé špecifické ciele IROP, plánované termíny zverejňovania príslušných výziev (kalendárny mesiac, v ktorom sa plánujú výzvy vyhlásiť) a ďalšie informácie týkajúce sa plánovaných výziev.

Aktualizovaný indikatívny harmonogram výziev IROP 2021

Aktualizovaný Indikatívny harmonogram vyziev IROP 2020

MAS Terchovská dolina – indikatívny harmonogram výziev na rok 2020