Kalendár podujatí na rok 2016

Milí priatelia, i tento rok sa usilujeme pre Vás zozbierať všetky atraktívne športové, spoločenské či kultúrne podujatia na území miestnej akčnej skupiny OZ ” Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina” zo všetkých 17 členských obcí mikroregiónu Terchovská dolina. Ak viete o nejakých podujatiach v obciach , ktoré neevidujeme v minulých ročníkoch kalendára,  zašlite nám informácie o nich […]

Informačný seminár pre mladých farmárov

Pozvánka na informačný seminár ( 7 vyučovacích hodín)  k podopatreniu 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov, ktorý sa uskutoční dňa 27.11. 2015 v Agroinštitúte Nitra. Cieľom seminára je poskytnúť ucelené  informácie k vypĺňaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok z  PRV  SR 2014 – 2020  podopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov […]

Uzávierka cesty pod Strečnom

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA  Oznámenie prednostu Okresného úradu Žilina (informácia) o uzávierke cesty I. triedy  I/18.  Na základe vydaného povolenia Okresného úradu Žilina odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií informujeme verejnosť o  úplnej uzávierke cesty I/18 v úseku km 466,870–466,970 – pod hradom Strečno z dôvodu vykonávania geologického prieskumu na skalnom brale hradu Strečno. Cesta 1/18 bude uzatvorená v nedeľu […]