VK1

Zasadnutie Výberovej komisie MAS

Dňa 21.11. 2013 zasadala Výberová komisia OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“, ktorá posudzovala doručené ŽoNFP v rámci Výzvy č.11/PRV/MAS 53 pre opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie. Výberová komisia v mene predsedu Jozefa Žabku doručené projekty odporúča schváliť na financovanie z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013.  

Ondrejssky_jarmok_orpava_TLAC

Pozvánka obce Varín

Ondrejský jarmok má vo Varíne už dlhodobú tradíciu. V minulosti chodili na jarmok aj dievčence zo Strečna. Každá si tu kúpila zrkadielko a tradovalo sa , že keď sa na Vianoce pozrela v kostole doň a ktorého mládenca uvidela tak toho si do roka zobrala. Potvrdili to aj dve dáme, ktoré ešte žijú. Čo sa […]

Zasadnutie Kontrolnej a revíznej komisie

Dňa 14.11. 2013 v kancelárii MAS zasadala Kontrolná a revízna  komisia. Kontrolovala  hospodárenie s finančnými prostriedkami OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ za obdobie od 01.01. do 31.10. 2013, vykonala inventarizáciu majetku, pokladne a cenín.

_MG_9868

Terénny monitoring projektov

Dňa 12.novembra 2013 za  slnečného počasia sa uskutočnil terénny monitoring schválených a zrealizovaných projektov prostredníctvom osi 4 LEADER.  Kontrolovaný bol  priebeh a výstupy projektov, ktoré boli podporené v rámci výziev č. 2/PRV/MAS53,   č.5/PRV/MAS53 a výzvy č. 7/PRV/MAS53. Monitorovací výbor v zložení  Bc. Jozef Jurík, Bc. Jozef Mičo, Radovan Bielka, Anton Štefko a PhDr. Peter Vajda skontroloval 8 projektov v obciach v rámci […]

Pages_from_nov_sprav._NSRV

Aktuálne číslo Spravodajca NSRV SR 3/2013

V aktuálnom čísle štvrťročníka Spravodajca Národnej siete rozvoja vidieka SR  č. 3/2013 sa dočítate o rozvoji vidieka, zrealizovaných a pripravovaných aktivitách Programu rozvoja vidieka 2007-2013 a  dozviete sa mnoho informácií z regiónov Slovenska. Na str. 2 sa dočítate o úspechu našej MAS na tohtoročnom 40. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinovej výstave Agrokomplex 2013. Naša MAS […]

Martinsk_jarmok-1

Martinský jarmok v Tepličke nad Váhom

Príďte si pochutnať na tradičných domácich špecialitách a spríjemniť si tak chladné jesenné dni do Tepličky nad Váhom.  Obecný úrad v spolupráci s kultúrnou komisiou pri OcÚ a združeniami v obci Vás srdečne pozývajú na MARTINSKÝ JARMOK, ktorý sa uskutoční dňa 16. novembra  2013 (sobota) v čase od 10:00 do 17:00 hod. na Námestí sv. Floriána v Tepličke nad Váhom.